Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1644668

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1644668

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1644668
Onderwerp Beantwoording Motie werken aan de woningmarkt (M5 van 30 juni 2015)
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Memo beantwoording Motie150630 Algemeen
Icoon voor documenttype motie D66 woz waarden Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording Motie werken aan de woningmarkt (M5 van 30 juni 2015) Voorblad stukken