Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1642437

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1642437

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1642437
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel voorbereidingskrediet bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1 (dossier 1641206)
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 11:00:06
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel voorbereidingskrediet bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1 (dossier 1641206)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 16-02-2016
Gepubliceerd 04-02-2016