Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1641206

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1641206

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1641206
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Prevo-Brenninkmeijer, 770 4737 / SCA de Keizer, 770 3608
Datum B&W Besluit 26-01-2016
Gerelateerde zaak 1560711
Agendacommissie 9-02-2016
Adviescommissie 8-03-2016
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij zijn voornemens om circa 49.700 m² bouwrijpe grond, gelegen op de hoek Kamerlingh Onnesweg 1 / Rijksstraatweg 15 (de Drechtwerk-locatie) te verkopen aan B&S B.V.. Voordat de grond getransporteerd kan worden dient het bouwrijp gemaakt te worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig. De verkoop van het terrein vindt plaats in die twee fasen. Ook het bouwrijp maken van de gronden zal plaatsvinden in twee fasen.

Gepubliceerd 04-02-2016