Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1641206

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1641206

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1641206
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1718983 Nee Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve sloop opstallen Kamerlingh Onnesweg 1 H.M. Hoogstad programma 31-05-2016