Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1641206

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1641206

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1641206
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 maart 2016 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016