Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1641189

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1641189

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1641189
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Startmemo Stad in Beweging
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Startmemo Stad in Beweging
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JK Buitink, 770 4834
Datum B&W Besluit 26-01-2016
Gerelateerde zaak 1553968
Agendacommissie 9-02-2016
Adviescommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Een bereikbare stad over weg, water en rail is een belangrijke voorwaarde voor een vitale economie en aantrekkelijk woonklimaat. Met deze raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over de aanstaande actualisatie van de visie op de bereikbaarheid van de stad en een nieuwe realisatie strategie.

Gepubliceerd 04-02-2016