Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1638305

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1638305

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1638305
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Themadebat Vluchtelingen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2016 12:39:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit debat kan beschouwd worden als een soort wensen en bedenkingen procedure voor het VNG bestuursakkoord op 16 februari a.s. Het debat ging onder anders over het (al dan niet) onderscheid tussen vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en economische vluchtelingen. Er zijn vragen gesteld over onder meer de financiƫn, waar plaatsen van statushouders, inrichtingskosten, onderwijs, medische zorg, AMV's. Een aantal fracties gaf de burgemeester een compliment wat de communicatie betreft. Ook over de kleinschalige opvang waren de meeste fracties positief. Er wordt wel aandacht gevraagd voor Nederlandse mensen die ook een woning zoeken. Het college heeft voldoende aandachtspunten om mee te nemen voor de onderhandelingen en het verslag van deze vergadering zal tijdig beschikbaar zijn. Het college zegt toe met een terugrapportage te komen.


Dit commissie adviseert dit stuk voor kennisgeving aan te nemen tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s.