Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1637393

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1637393

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1637393
Onderwerp Vaststellen van diverse wijzigingen in de rechtspositie van het raadspersoneel en deze van toepassing verklaren op de griffier en de medewerkers van het raadspersoneel (griffier en bureau Rekenkamercommissie)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 11:00:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van diverse wijzigingen in de rechtspositie van het raadspersoneel en deze van toepassing verklaren op de griffier en de medewerkers van het raadspersoneel (griffier en bureau Rek Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1562380 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1562380 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel diverse rechtspositieregelingen raadspersoneel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit diverse rechtspositieregelingen raadspersoneel Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Caruwo per 1 januari 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Gezondheidsbeleid en ziekteverzuim Bijlage
Icoon voor documenttype aanstelling in algemene dienst Bijlage
Icoon voor documenttype Personeelsgesprekken Bijlage
Icoon voor documenttype Ledenbrief tekst caruwo Bijlage
Icoon voor documenttype Verlofregeling Bijlage
Icoon voor documenttype Harmonisatie diverse rechtspositieregelingen Bijlage
Icoon voor documenttype Sociaal beleidskader Bijlage
Icoon voor documenttype Strategische personeelsplanning Bijlage
Icoon voor documenttype Werktijdenregeling Bijlage