Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1637082

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1637082

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1637082
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016 en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 14:15:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016 en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2015
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, 770 4721
Datum B&W Besluit 19-01-2016
Gerelateerde zaak 1555650
Agendacommissie 9-2-2016
Adviescommissie 8-3-16
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 31 maart 2015 stelde u het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2015-2018 vast. In onze brief van 11 mei 2015 informeerden wij u over het door ons vastgestelde actieplan 'Samenwerken aan een veilige stad' 2015-2016. Dit actieplan beschrijft welke concrete resultaten moeten worden bereikt in 2015 en 2016 om maximaal te kunnen bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelen in het IVP 2015-2018. In de bijlage treft u een tussenrapportage aan per 31 december 2015. Bijgaand treft u tevens het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2015 aan. Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld bundelt beschikbare informatie op de niveaus van gemeente, district, eenheid en regionaal thema. Doel is het monitoren van de veel voorkomende criminaliteit en de thema's uit het vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Politie Eenheid Rotterdam.

Gepubliceerd 04-02-2016