Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1632419

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1632419

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1632419
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2016 12:39:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 12-01-2016
Gerelateerde zaak 1544187
Adviescommissie 26-01-2016
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De "1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein" maakt de aanleg van een zonnepark op de gesloten stortplaats Crayestein mogelijk. Het plangebied ligt ten oosten van industriegebied De Staart. Over deze herziening is geen inspraakronde gehouden. De partners in het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening hebben enkele opmerkingen gemaakt. Die hebben op ondergeschikte onderdelen tot aanpassingen van het plan geleid. Het ontwerpbestemmingsplan zal na bespreking in de commissie Fysieke Leefomgeving ter inzage worden gelegd.

Gepubliceerd 26-01-2016