Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1632407

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1632407

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1632407
Onderwerp Uiten van wensen en bedenkingen over opdrachtverstrekking aan Coöperatie ParkeerService en business case 1e fase
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2016 12:39:31
Onderwerp Uiten van wensen en bedenkingen over opdrachtverstrekking aan Coöperatie ParkeerService en business case 1e fase
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JWH Smits, 078 770 4183
Datum B&W Besluit 12-01-2016
Gerelateerde zaak 1551516
Adviescommissie 26-01-2016
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raad heeft met betrekking tot de toetreding tot Coöperatie ParkeerService de wens geuit dat de raad nog een definitieve go/no go uitspraak kan doen voor de samenwerking met ParkeerService op basis van een business case. Het college heeft inmiddels deze business case vastgesteld die de basis zal zijn voor opdrachtverstrekking aan ParkeerService. Het betreft de diensten die het college wil gaan inbesteden bij de coöperatie. Naar het oordeel van het college levert de business case voldoende kwalitatieve en financiële voordelen op om de deelname aan de coöperatie te continueren. Alvorens het college een overeenkomst afsluit om diensten te gaan inbesteden, wordt de raad gevraagd geen bedenkingen te uiten tegen de verdere deelname op basis van de voorliggende business case (bijlage).

Gepubliceerd 26-01-2016