Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1632401

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1632401

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1632401
Onderwerp Vaststellen Bodemenergieplan Dordrecht en bijbehorende verordening
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:11
Onderwerp Vaststellen Bodemenergieplan Dordrecht en bijbehorende verordening
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 770 4831 / RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 12-01-2016
Gerelateerde zaak 1541982
Agendacommissie 09-02-2016
Raad 8-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Bodemenergieplan Dordrecht vloeit voort uit de Ondergrondvisie Dordrecht uit 2014. Het plan maakt inzichtelijk in welke delen van Dordrecht ordening van de toepassing van bodemenergie wenselijk is. Hierbij is gekeken naar bodemgeschiktheid, grondwaterkwaliteit, maar ook naar grondwaterbeschermings-gebieden, archeologie, bodemverontreiniging en te verwachten warmte- en koudevraag. Bij dat laatste is ook rekening gehouden met het warmtenet.

Gepubliceerd 04-02-2016