Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1628365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1628365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1628365
Onderwerp Kennisnemen van het rapport 'Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht'
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 10:46:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van het rapport 'Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel kennisnemen van het rapport Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit kennisnemen van het rapport Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype RKC rapport voor de (d)Raad ermee Bijlage
Icoon voor documenttype Notulen 3 februari 2016 auditcie deel 1 Verslag
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1553634 Raadsbesluit