Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1627599

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1627599

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1627599
Onderwerp Zienswijze van stichting de Binnenvaart op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Onderwerp Zienswijze van stichting de Binnenvaart op het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Datum verzending 07-01-2016
Agendacommissie 13-01-2016
Gepubliceerd 11-01-2016