Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1627434

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1627434

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1627434
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gebiedsscans Langer Thuis Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2016 15:22:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gebiedsscans Langer Thuis Dordrecht
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 139 - Welzijn
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EM |Snoeijs, 078 770 5018
Datum B&W Besluit 05-01-2016
Gerelateerde zaak 1542239
Agendacommissie 13-01-2016
Termijn agenda betrekken bij commissievergadering over wonen in de Drechtsteden (samen met commissie Fysiek)
Adviescommissie 09-02-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van de gebiedsscans "Langer thuis wonen in Dordrecht". Deze gebiedsscans zijn in de periode eind 2013-2015 tot stand gekomen als onderdeel van het programma Langer thuis wonen in de Drechtsteden, en bieden zo veel mogelijk informatie op maat over de effecten van de Rijksmaatregel "extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten". De gebiedsscans zijn bedoeld om gemeenten en samenwerkende partijen te faciliteren in hun beleid en planontwikkeling op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor Dordrecht betreft het in totaal drie gebiedsscans: - Dordrecht-Oost (Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders); - Dordrecht-West (Krispijn, Wielwijk en Crabbehof); - Dordrecht-Centrum (Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart). De volledige gebiedsscans kunt u desgewenst per mail opvragen via het secretariaat van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Dordrecht.

Gepubliceerd 06-01-2016