Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1627434

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1627434

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1627434
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gebiedsscans Langer Thuis Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2016 15:22:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving/Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 20:05
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 13 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw Nijhof om deze brief te betrekken bij de commissie-avond over wonen in de Drechtsteden op 9 februari 2016 (samen met de commissie Fysiek).