Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1627292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1627292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1627292
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2016 11:11:46
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit rapportage WiD 2015 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Wonen in de Drechtsteden 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Wonen in de Drechtsteden 2015 bijlagen 20150515 Bijlage
Icoon voor documenttype Planning PALT Bijlage
Icoon voor documenttype concept- PALT 2015-2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Overzicht beschikbaarheid sociale huursector Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype PALT DEEL III Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Activiteitenplan 2016 Trivire Bijlage
Icoon voor documenttype Activiteitenplan Woonbron Dordrecht 2016 versie gemeente 1 november 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1541220 B&W besluit
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen CDA Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoord technische vragen SP Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1552592 Raadsbesluit