Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1627132

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1627132

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1627132
Onderwerp Benoemen van de heer H.P.A. Wagemakers in diverse gremia per 19 januari 2016
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2016 16:04:40
Onderwerp Benoemen van de heer H.P.A. Wagemakers in diverse gremia per 19 januari 2016
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 0787704975
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.J.W.T. Hendrickx
Datum B&W Besluit 05-01-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De heer H.P.A. Wagemakers is uit de fractie van Beter Voor Dordt getreden en gaat als eenmansfractie door. Als gevolg hiervan dient hij als presidiumlid benoemd te worden en dienen de stemgewichten van hem en de fractie Beter Voor Dordt in de Drechtraad te worden vastgesteld.

Gepubliceerd 19-01-2016