Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1626997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1626997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1626997
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA en VSP over herkeuringen gehandicaptenparkeerkaarten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen artikel ex art 40 RvO van de fractie PvdA en VSP over herkeuringen gehandicaptenparkeerkaarten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen artikel ex art 40 RvO van de fractie PvdA en VSP over herkeuringen gehandicaptenparkeerkaarten Antwoordbrief