Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 162066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 162066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 162066
Onderwerp Wijziging GR Regio ZHZ en oprichting GR Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Ingekomen/gepubliceerd 03-04-2009 12:11:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 2 juni 2009 19:45
Besluit:
De raad stemt in met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, verleent het college toestemming voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en neemt kennis van de voorgenomen toetreding van de gemeenten uit de Hoeksche waard tot de GGD Zuid-Holland Zuid en wacht de besluitvorming daarover van de betrokken gemeenten af.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 april 2009 20:00
Besluit:
De AC heeft besloten dit voorstel te agenderen voor een programmakamer Bestuur, Participatie en dienstverlening op een nader te bepalen datum.