Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 162000

Gemeente Dordrecht

Dossier - 162000

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 162000
Onderwerp Instemmen met het voortzetten van de planontwikkeling van een parkeergarage aan het Steegoversloot en het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2009 16:48:40
Voorloop Dossier 117940 (Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost)
Onderwerp Instemmen met het voortzetten van de planontwikkeling van een parkeergarage aan het Steegoversloot en het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. Meijer, 639 6849
Datum B&W Besluit 31-03-2009
Gerelateerde zaak 117940
Datum verzending 08-04-2009
Agendacommissie 14-04-2009
Adviescommissie i.c.m. 117940 19-05-2009 + 23-06-2009
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de Adviescommissie van 9 december 2008 is de raadsinformatiebrief 'Parkeren centrum oost' behandeld. De commissie adviseerde de raadsinformatiebrief vooralsnog niet voor kennisgeving aan te nemen, maar te agenderen voor de debatraad van 3 februari 2009 waar het debat zich zou moeten toespitsen op de vraag of de raad het college al dan niet steunt in zijn voornemen m.b.t. de twee parkeergarages. In deze raadsvergadering is besloten nadere informatie van het college over de parkeergarages af te wachten alvorens het onderwerp nader te bespreken. De nadere onderbouwing treft u hierbij aan.
Gepubliceerd 02-04-2009