Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1618095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1618095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1618095
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken sociale teams
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2015 13:14:14
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken sociale teams
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MJ van den Hoek, 078 770 4719
Datum B&W Besluit 15-12-2015
Gerelateerde zaak 1538063
Agendacommissie 13-01-2016
Termijn agenda betrekken bij themabijeenkomst over de 3D's
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Sinds 1 januari 2015 zijn er vijf sociale teams actief in Dordrecht. Er is voortvarend gewerkt aan de teamvorming, de nieuwe werkwijze (vanuit eigen kracht bewoner) en uniforme methodiek en het zoeken van samenwerking met netwerkpartners. Bewoners (en professionals) weten de sociale teams goed te vinden. Op een aantal punten moeten de teams zich nog verder ontwikkelen. In 2016 wordt verder gegaan met de professionalisering van de teams en hun manier van werken.

Gepubliceerd 18-12-2015