Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1618095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1618095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1618095
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken sociale teams
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2015 13:14:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Zie besluit in RIS dossier 1646325.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 13 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te betrekken bij de themabijeenkomst over de 3D's. Mevrouw Mous wil graag voorafgaand aan deze bijeenkomst van de wethouder een toelichting op de vraag of deze teams taken op zich nemen die daar niet thuishoren. Zij noemt als voorbeeld voedselverstrekking in het weekend. Moeten de teams deze taken op zich nemen of moeten zij meer samenwerking zoeken met reeds bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de Voedselbank?