Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617973

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617973

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617973
Onderwerp Raadsinformatiebrief over richtlijnen buitenlandse werkbezoeken van collegeleden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2015 12:22:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 januari 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 13 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 19 januari 2016.