Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617898

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617898

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617898
Onderwerp Beschikbaar stellen van de locatie Papeterspad 38 ten behoeve van ontwikkeling particulier opdrachtgeverschap en beschikbaar stellen van een krediet hiervoor
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2015 12:19:45
Onderwerp Beschikbaar stellen van de locatie Papeterspad 38 ten behoeve van ontwikkeling particulier opdrachtgeverschap en beschikbaar stellen van een krediet hiervoor
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JHJM Westerink, 770 4882 / B de Boer, 770 4861
Datum B&W Besluit 15-12-2015
Gerelateerde zaak 1538142
Datum verzending 07-01-2016
Agendacommissie 13-01-2016
Raad 16-2-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voorgesteld wordt om de locatie Papeterspad 38 (ook bekend als "de Papaeter") niet in de bestaande toestand te verkopen, maar in eigen beheer te slopen en beschikbaar te stellen ten behoeve van ontwikkeling als woningbouwlocatie in de vorm van particulier opdrachtgeverschap.

Gepubliceerd 18-12-2015