Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617781
Onderwerp M 13 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van fracties CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie/SGP, PvdA en VSP Compliment aan Mantelzorgers
Ingekomen/gepubliceerd 17-12-2015 11:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M13 Motie vreemd aan de orde van de dag
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 15-12-2015
Motietekst:
Verzoekt het college: - alle bij de gemeente bekend zijnde en/of geregistreerde mantelzorgers in 2015 een compliment te geven in de vorm van cadeaubonnen van de lokale middenstand ter waarde van 200 euro; - om op het moment dat de voor mantelzorgers bestemde gelden terugvloeien in de algemene middelen, deze in 2016 vanuit het rekening resultaat opnieuw beschikbaar te stellen voor de bekostiging van mantelzorgondersteuning, als de besteding niet meer voor 31 december 2015 kan plaatsvinden op basis van eerdere besluitvorming of geleverde prestaties.
M13 Motie Compliment aan Mantelzorgers.pdf
Stand van zaken: