Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617773

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617773

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617773
Onderwerp M 02 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over schoonmakers gemeentegebouwen
Ingekomen/gepubliceerd 17-12-2015 11:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M2 Motie vreemd aan de orde van de dag over schoonmakers gemeentegebouwen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Aangehouden, 15-12-2015
Motietekst:
Vraagt het college: • Om de geldende regels van de schoonmaak cao te volgen en de huidige schoonmakers in dienst te nemen, bij vertrek van deze schoonmakers hun taken te laten overnemen door werknemers van Drechtwerk.
M02 Motie Schoonmaakbedrijf.pdf
Stand van zaken: