Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617737

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617737

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617737
Onderwerp M 01 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie ChristenUnie/SGP over Huisvesting vluchtelingen
Ingekomen/gepubliceerd 17-12-2015 11:16:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M1 Motie vreemd aan de orde van de dag Huisvesting vluchtelingen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 15-12-2015
Motietekst:
verzoekt het college om: 1. alles te doen wat in haar vermogen ligt om het vervoer van vluchtelingen van locatie naar locatie te voorkomen en de vluchtelingen rust te bieden; 2. zich in te spannen om asielzoekers die in noodopvang verblijven ook te behouden in onze regio en bij eventuele plaatsing in een AZC alles in het werk te stellen deze mensen te laten plaatsen in het AZC ’s-Gravendeel of zo nabij mogelijk; 3. te onderzoeken of het mogelijk is, die asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen te huisvesten in onze regio en daartoe contact op te nemen met het COA en de IND. Bij voorkeur dient de huisvesting geregeld te worden in de gemeente waar de statushouders hun netwerk hebben opgebouwd (via verenigingen, kerken, moskeeën en personen); 4. contact te leggen met partijen die hier een rol in kunnen spelen; 5. contact te leggen met andere gemeenten en de veiligheidsregio om dit verder vorm te geven;
M01 Motie Huisvesting vluchtelingen.pdf
Stand van zaken: