Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617600

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617600

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617600
Onderwerp Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan (voorstel is ingetrokken, zie voor besluitvorming RIS 1681412)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Onderwerp Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan (voorstel is ingetrokken, zie voor besluitvorming RIS 1681412)
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JJ Beije, 078 770 4622
Datum B&W Besluit 15-12-2015
Gerelateerde zaak 1530809
Datum verzending 07-01-2016
Agendacommissie 13-01-2016 + 09-02-2016
Termijn agenda In afwachting aangepast voorstel (zie ris 1681412)
Adviescommissie 15-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gezien de hoogte van het bedrag verzoeken wij de gemeenteraad expliciet om de kosten voor het grootschalig onderhoud van de wegen Merwedestraat-Oranjelaan ad € 8.500.000,- ten laste te brengen van het reeds door u bij de Begroting 2015 beschikbaar gestelde krediet. Momenteel wordt gewerkt aan de voorlopige ontwerpen voor de Merwedestraat en de Oranjelaan en wordt overleg met de omwonenden en belanghebbenden voorbereid, waarvoor de gemeenteraadsleden een uitnodiging zullen ontvangen. De gemeenteraad zal geïnformeerd worden middels raadsinformatiebrieven over de uitkomsten van het overleg met omwonenden en belanghebbenden en over het definitief ontwerp. De werkzaamheden aan de wegen Merwedestraat en Oranjelaan bestaan niet alleen uit het groot onderhoud ad € 8.500.000,-, maar onder andere ook uit rioleringswerkzaamheden, groenaanpassingen. De totale kosten worden geraamd op grond van het Definitief Ontwerp en worden gedekt uit het krediet grootschalig onderhoud, subsidies en exploitatiemiddelen (b.v. Meerjaren Onderhouds-programma (MOP) riolering en groen).

Gepubliceerd 11-01-2016