Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1617600

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1617600

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1617600
Onderwerp Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan (voorstel is ingetrokken, zie voor besluitvorming RIS 1681412)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1530809 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1543128 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Presentatie Merwedestraat-Oranjelaan cie Fysiek Algemeen