Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1616942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1616942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1616942
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken statushouders
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2015 11:12:26
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken statushouders
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, 078 770 4741
Datum B&W Besluit 08-12-2015
Gerelateerde zaak 1533091
Agendacommissie 13-01-2016
Adviescommissie 26-01-2016
Raad 16-2-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De landelijke instroom van asielzoekers in de asielzoekerscentra (AZC) heeft ook zijn lokale effect. Vluchtelingen die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen dienen gehuisvest te worden in de gemeenten en gaan onderdeel uitmaken van de samenleving. Dit is een wettelijke taak voor gemeenten. De sterke landelijke stijging in de AZC's vertaalt zich door in deze lokale opgave. In voorliggende raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de lokale situatie (achtergrond, aantallen en kosten) en de ontwikkeling gericht op het afsluiten van een bestuursakkoord tussen Kabinet en VNG. Deze brief is tevens reactie op de gestelde vragen in uw raad over de kosten gerelateerd aan de statushouders. Wij sluiten aan bij de inzet van de VNG die gericht is op het realiseren van een set afspraken tussen rijk en gemeenten, met als doel het tot stand brengen van een snelle en goede opvang voor de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland (inclusief afspraken over een passende vergoeding voor de gemeentelijke opgave). Op 27 november 2015 is het onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom via VNG-ledenbrief beschikbaar gekomen. Na ledenraadpleging zal het VNG-bestuur hierover in januari 2016 definitief besluiten.

Gepubliceerd 15-12-2015