Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1614267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1614267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1614267
Onderwerp Tijdelijke benoeming de heer P.M. Puik tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw N. Sönmezer
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2015 13:53:18
Onderwerp Tijdelijke benoeming de heer P.M. Puik tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw N. Sönmezer
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.H. de Roo - Veulings 078 770 4978
Datum B&W Besluit 09-12-2015
Raad 15-12-2015
Toelichting

Mevrouw N. Sönmezer heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot het nemen van ziekteverlof, welke in de Wet tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte wordt geboden. De heer P.M. Puik zal haar gedurende de 16 weken tijdelijk ontslag vervangen als raadslid.

Gepubliceerd 10-12-2015