Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1613383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1613383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1613383
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bijlage
Icoon voor documenttype Ruimtelijke onderbouwing Paardenlandje Bijlage
Icoon voor documenttype Plankaart Paardenland Bijlage
Icoon voor documenttype Paardenlandje per kavel PAG Bijlage