Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1613383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1613383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1613383
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake de projectomgevingsprocedure Paardenlandje Amstelwijck
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 08-12-2015
Gerelateerde zaak 1529642
Datum verzending 07-01-2016
Agendacommissie 13-01-2016
Raad 19-01-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 6 januari 2015 hebben wij besloten om voor het paardenlandje op het landgoed Amstelwijck met behulp van een zeer globale raamvergunning op basis van de Wabo vergunning te verlenen voor de reeds aanwezige c.q. nog te bouwen opstallen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Om deze vergunning te kunnen verlenen is een projectomgevingsprocedure nodig. Wij hebben besloten deze procedure te starten.

Gepubliceerd 11-01-2016