Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1613372

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1613372

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1613372
Onderwerp Raadsinformatiebrief over overdracht advies- en informatiefunctie van Vluchtelingenwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-01-2016 15:03:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over overdracht advies- en informatiefunctie van Vluchtelingenwerk
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Yavuz, 078 770 4733
Datum B&W Besluit 08-12-2015
Gerelateerde zaak 1533215
Agendacommissie 13-01-2016
Raad 19-01-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 26 mei 2015 heeft de Adviescommissie Sociale Leefomgeving een brief van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel over de afbouw van niet wettelijke functies besproken. De adviescommissie heeft besloten dit punt na een half jaar opnieuw te agenderen, met een toelichting over de overdracht van de informatiefunctie naar Bureau Sociaal Raadslieden van Vivenz, inzicht in de besteding van middelen voor coaching huisvesting en het verloop van de uitvoering van de bovenwettelijke functies.

Gepubliceerd 07-01-2016