Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1610110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1610110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1610110
Onderwerp Vaststellen onderzoeksvoorstel ToBe
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2015 13:53:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en CU/SGP leggen een stemverklaring af.