Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1609060

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1609060

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1609060
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg, GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat(dossier 1608381)
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:54:48
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg, GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat(dossier 1608381)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 76 - Revitalisering Zeehavengebied
Vergadersectie Hamerstukken
Agendacommissie 8-12-2015
Raad 15-12-2015
Gepubliceerd 02-12-2015