Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608579
Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 138 - Nieuwe Dordtse Biesbosch
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G van Oost, 770 4274
Datum B&W Besluit 01-12-2015
Gerelateerde zaak 1529130
Agendacommissie 8-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch bestaat uit de deelprojecten Landbouwweg, Noorderdiepzone, Dagrecreatieterrein, en Kop van 't Land. In voorliggende raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het project, zoals toegezegd in het raadsvoorstel van 31 maart 2015. Voor de landbouwweg loopt een aanbestedingsprocedure, de definitieve ontwerpen van het dagrecreatieterrein en de Kop van 't Land zijn gereed, voor de Noorderdiepzone is de voorbereiding van de uitvoering eind van het jaar afgerond en kan gewerkt worden aan de aanbestedingen. Ook wordt de stand van zaken van de verwerving gemeld.

Gepubliceerd 03-12-2015