Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608579
Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af. Ook de fractie BVD legt een stemverklaring af. De fracties PvdA, D66, VSP GroenLinks en SP stemmen in met de stemverklaring van CU/SGP.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De antwoorden die de fractie CU/SGP heeft gekregen op vragen over het aantal parkeerplaatsen worden ter beschikking gesteld van de hele commissie.