Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608514

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608514

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608514
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2015 18:30:11
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 01-12-2015
Gerelateerde zaak 1529068
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (eerste wijziging). Met de voorliggende wijziging wordt de verordening aangepast aan de op 30 juni 2015 vastgestelde Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht.

Gepubliceerd 04-12-2015