Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608514

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608514

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608514
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2015 18:30:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen wijziging van de Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1e wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD - kwijtscheldingsverordening.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1529068 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1534298 Raadsbesluit