Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608381

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608381

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608381
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg en vaststellen GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2016 11:45:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg en vaststellen GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg en vaststellen GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake afronding projectfase Havensamenwerking en Mijlweg en vaststellen GREX Mijlweg-Nijverheidsstraat Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1534166 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1527455 B&W besluit