Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1608352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1608352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1608352
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 (1e wijziging)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 10:07:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 (1e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 (1e wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit.docx Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1527542 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1534137 Raadsbesluit