Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1607831

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1607831

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1607831
Onderwerp Stand van zaken ToBe
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2015 11:02:59
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De portefeuillehouder geeft een toelichting over de laatste stand van zaken omtrent ToBe. Volgende week staat het onderwerp Energiehuis op de agenda van de raadsvergadering. Gelet op de positie van ToBe in het Energiehuis kunnen deze twee zaken niet los van elkaar worden gezien. De laatste stand van zaken over ToBe zal dus volgende week wederom aan de orde zijn.


De commissie bespreekt ook kort het verzoek van de gemeente Barendrecht om deel te mogen nemen aan het onderzoeksteam. De commissie staat hier, gelet op de houding van de gemeente Barendrecht in het dossier ToBe, niet geheel positief tegenover.