Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604311

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604311

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604311
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2015 18:26:05
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CM Karsten, 770 4525
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1525033
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het voorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 3e verzamelwijziging van de begroting 2015, en bevat 28 deelwijzigingen, die hieronder afzonderlijk zijn toegelicht.

Gepubliceerd 04-12-2015