Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604275
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 12:23:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze geactualiseerde begroting GRD (2016).doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad geactualiseerde Begroting GRD (2016).doc Bijlage
Icoon voor documenttype Geactualiseerde Begroting 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1524370 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1530240 Raadsbesluit