Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604275
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze geactualiseerde begroting 2016 GRD
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 12:23:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015.