Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604258
Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpraadsbesluit GRPVI.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype GRPVI.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1525009 B&W besluit
Icoon voor documenttype M1 Motie Duurzame Stadsparken.pdf Motie
Icoon voor documenttype Verschillen GRP en MOP tbv aanpassingen raadsvoorstel Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1530223 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Addendum GRP aangepast Algemeen