Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604258
Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
Motie titel M1 Motie Duurzame Stadsparken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 16-02-2016
Motietekst:
Verzoekt het college: Alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het Wantijpark en Weizigtpark duurzaam in stand te houden en deze maatregelen en de benodigde financiƫle middelen op te nemen in het Gemeentelijke Rioleringsplan. De Gemeenteraad over de aanpak van de maatregelen en de financiering van de maatregelen in het 2e kwartaal 2016 te informeren en daarbij ook in te gaan op maatregelen en financiering in de overige stadsparken (Sterrenburgpark, Park Merwestein, Dubbelsteynpark).
M1 Motie Duurzame Stadsparken.pdf
Stand van zaken: