Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604113

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604113

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604113
Onderwerp Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:32:07
Onderwerp Instemmen met terugkomend vastgoed als gevolg van eerste en tweede jaarschijf vestigingsplan onderwijshuisvesting
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PB Niersman-Olde Engberink, 078 770 4739
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1521259
Agendacommissie 08-12-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen, samen met de gemeente en de kinderopvangorganisaties een vestigingsplan opgesteld. Dit vestigingsplan wordt bij doordecentralisatie het uitgangspunt van handelen. Deze samenwerking heeft er in de eerste en tweede jaarschijf al toe heeft geleid dat de overcapaciteit is verminderd en heeft tot gevolg dat een aantal gebouwen aan het onderwijs zijn (of binnenkort worden) onttrokken. Hierdoor kunnen, evenals dit in het verleden het geval was, voor de gemeente kosten ontstaan. Vanuit integraliteit is afgesproken deze kosten in beeld te brengen. Het gaat hierbij voor de eerste en tweede jaarschijf om een bedrag van € 187.500,- voor sloopkosten en € 307.726,- voor afboeking van de grondwaarde.

Gepubliceerd 26-11-2015